Új kármegelőzési program lakóközösségeknek – Flexibilis Cső Csereprogram

Új kármegelőzési program lakóközösségeknek – Flexibilis Cső Csereprogram

A vezetékes-vízkárok minden társasházi lakóközösség számára jelentős kárveszélyt jelentek. Ezen kárveszély miatt, a biztosítási védelem megteremtése és megfelelő szolgáltatási színvonalon történő megtartása, mind a biztosító, mind az ügyfelek számára komoly kihívást jelent. Ezen kárveszély csökkentése lehetséges, a lakásokban lévő flexibilis vízvezeték csövek cseréjével. Ebben szeretnénk megoldást nyújtani az ügyfeleknek.

A programhoz csatlakozó lakóközösségeknél

 • megszervezzük a lakásokban található olyan flexibilis (víz-)bekötőcsövek cseréjét, amelyek állapota miatt ez szükségessé válik,
 • átvállaljuk a csere költségeit a program feltételeinek megfelelően (a flexibilis csövek cseréje során szükségessé váló, illetve műszakilag javasolt, esetlegesen felmerülő egyéb javítások költségét a biztosító nem vállalja át),
 • lakásonként maximum 5 darab MOFÉM gyártmányú, vagy ezzel azonos minőségű flexibilis bekötőcső cseréjére van lehetőség a Europ Assistance Magyarország Kft. által biztosított szakemberek segítségével.

A programban az a társasház vagy lakásszövetkezet lakóközössége vehet részt, amely az alábbi feltételnek együttesen megfelel:

 • új, Házőrző többlakásos épületbiztosítás megkötésére tesz ajánlatot 2017. április 1. és 2017. június 30. közötti időszakban (új szerződésnek akkor minősül a megjelölt időszakban kötött Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítás, ha a biztosítandó épület nem rendelkezett a Generali Biztosítónál a kockázatviselés kezdetét megelőző 90 napon belül megszűnt épületbiztosítással)
 • vállalja, hogy az új szerződést 3 évig nem mondja fel,
 • az épület vezetékes vízkároknak való kitettsége magas, rossz műszaki állapotú flexibilis bekötőcsövek jellemzőek a lakásokban,
 • az épület vasbeton szerkezetű, vagy házgyári technológiával épült (illetve minden C és E épület típus),
  • C típus: 1950 és 1984 között épült többemeletes, téglaépítésű, kohósalak blokkos vagy csúszó zsalus építési módban készült ház, emeletmagasság 3,00 m-ig.
  • E típus: Előre gyártott és a helyszínen összeépített elemekből álló panelház.
 • az épületben legalább 16, legfeljebb 240 lakás található.

Kötelezettségmentes ajánlatkérés